Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie aan deze website worden ontleend.

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken.

The information on this website is for general information only. No rights can be derived from the information on this website. It is not permitted to copy, download or in any way make public information on this website.

 Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer     zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Afspraak / Apointment

Indien u Quality Observation benaderd zowel telefonisch of via mail, dan zijn wij bereid om naar u toe te komen in persoon en zodat wij het nodige kunnen afspreken. Prijzen zijn onder voorbehoud.Quality observation 

Both by phone or by mail, then we are willing to come to you in and so that we can speak it. Prices are subject to change.